การวางหวีตัดผม ในการตัดทรงผมชายที่ช่างตัดผมควรรู้

  ทรงผม หมายถึง  การตกแต่งผม ด้วยการตัดผม หรือการเซทผมก็ตาม ทำให้มีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีขึ้นหรือเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้เราดูดีขึ้น ยิ่งสำหรับผู้ชายแล้ว หากเราตัดผม ได้ออกมาเยี่ยมรับรองว่าจะดึงดูดเพศตรงข้าม

ยิ่งสำหรับผู้ชายแล้ว หากเราตัดผม ได้ออกมาเยี่ยมรับรองว่าจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากเลยทีเดียว

 สำหรับช่างตัดผม ควรมีความรู้เรื่องการวางหวีตัดผม ดังต่อไปนี้

               การวางหวีตัดผมขาว  

 1. การยกด้ามหวี โดยยกด้ามหวีให้ได้ระดับ
 2. การถือหวี โดยถือหวีให้ได้ระดับ
 3.  การยกปลายหวี  ให้ยกปลายหวีทำมุม 45 องศากับแนวระดับ
 4.  การเอียงหวี  ให้เอียงหวีขึ้นไปรับปัตตาเลี่ยน
 5.  การนอนหวี ให้นอนหวีได้ระดับในการรองรับปัตตาเลี่ยน
 6.  การวางหวีเสยผม  ให้วางหวีเสยผมจากท้ายทอยปัดไปด้านหลัง
 7. การนอนหวี  ให้นอนหวีรับปัตตารับปัตตาเลี่ยนด้านหลัง
 8. การยกด้ามหวี  ให้ยกด้ามหวี 45 องศากับแนวระดับ ตัดแต่งผมด้านข้าง
 9. การยกร่างหวี  ให้ยกด้ามหวี 45 องศากับแนวระดับ หวีผมเสยไปด้านหลัง
 10. การนอนหวี ให้นอนหวี ตามแนวระดับตัดแต่งจอนผม

        การวางหวีตัดผมนวลและผมกลมกลืน

 1.  การวางหวีให้วางหวีเป็นมุม 45 องศากับแนวระดับเสมอ
 2.  การหวีผมให้หวีไปตามแนวของเส้นผมไม่หวีย้อมผม
 3.  การจับหวีด้านใหญ่  ให้จับหวีด้านใหญ่ด้วยมือซ้ายและใช้ด้านเล็กหวีผม

     อาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ให้บริการและต้องทำงานด้วยความประณีต ช่างตัดผมควรมีความช่างสังเกตปฏิภาณไหวพริบและสามารถคิดค้นการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิและรูปหน้าหรือรูป ศีรษะของลูกค้ามีการฝึกฝนฝีมือให้เกิดความชำนาญ เมื่อลงกรรไกรตัดออกไปแล้วเราต้องมั่นใจว่าลูกค้าที่มารับบริการต้องได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการของลูกค้า  สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากโรงเรียนสอนตัดผมชายหรือหญิงเพื่อ ความชำนาญจนสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ