คุณสมบัติของช่างตัดผม
คุณสมบัติของช่างตัดผม ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1 เกิดจากความสะอาด ประการแรกตัวเราต้องสะอาดเสียก่อนทั้งร่างกายและจิตใจ การแต่งกายการเคลื่อนไหวการวางบุคลิก บ่งบอกถึงความเป็นช่างที่ดี ความสะอาดและการแต่งกายถ้าเปรียบเทียบเป็นบ้านก็ได้คนเรานั้นอยากจะอยู่บ้านที่สวยงามสะอาดใครเห็นก็อยากลองอยากเป็นเจ้าของ ถ้าเราทำความสะอาดแต่งกายให้สวยงามก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้าก่อให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาได้เช่นกัน 2 เกิดจากการยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาษิตชาวจีนพูดไว้ว่าถ้ายิ้มไม่เป็นอย่าทำการค้าเสียดีกว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรไมตรีครั้งแรก นอกจากอุปกรณ์ตัดผมแล้วเรียนทำผม นี่ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่างตัดผมมืออาชีพที่ควรจะมีติดตัว เพื่อเป็นมารยาทที่ดีได้ติดตัวนอกจากการประกอบอาชีพแล้วยังส่งผลดีต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย