ต้องการเปิดร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจส่วนตัว

สำหรับใครที่ต้องการเรียนเสริมสวยเพื่อต้องการเปิดร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจส่วนตัว แต่ยังไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน หลักสูตรที่แนะนำเรียนจะเป็นหลักสูตรเสริมสวยครบวงจร ซึ่งหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนการตัดซอยการใดรวมไปถึงการสระไดร์ผม ทุกรูปแบบทรงผม และการทำเคมีประกอบด้วยการทำสีผมแฟชั่น รวมทุกเทคนิคเป็นการทำสีแฟชั่นที่นิยมในปัจจุบันจะมีเทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการผสมสีวิธีการเช็คเส้นผมรูปแบบการทำสีไฮไลท์ ไฮลิป สอนทำผม ออมเบร ซอมเบร ปิดหงอก รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำสีและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และเรียนการยืดผมทุกรูปแบบการตัดผมทุกรูปแบบค่ะ พ.ศ.2565

โทรสอบถามได้ที่  020627711