หลักสูตรเสริมสวยและตารางการเรียนการสอนทำผม

การฝึกทักษะบนหัวหุ่นจำลอง ในการฝึกหัดทรงผมชาย ก่อนที่จะตัดผมคนจริง

สำหรับการตัดผมชายในการเรียนการสอนขั้นแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน
การฝึกครั้งแรกจะเป็นการฝึกลมหรือฝึกทักษะกับหัวหุ่นจำลองเพื่อให้เกิดทักษะและความอดทนและความชำนาญเป็นการฝึกการใช้ปัตตาเลี่ยนและกรรไกรซึ่งใช้ฝึกร่วมกับหวีการแบ่งช่อผมการฝึกซอยผมตัดผมแบบต่างๆ

Promotion เรียนเสริมสวย พร้อมอุปกรณ์

การฝึกทักษะบนหัวหุ่นจำลอง

1. การตัดผมด้านข้าง
1.1 การตัดผมขาวให้เดินปัตตาเลี่ยนตัดผมที่จองแนบชิดศีรษะขึ้นไปเหนือใบหูครั้งละ หนึ่งหน้าฟันปัตตาเลี่ยน
ข้อเสนอแนะ
– การเดินปัตตาเลี่ยนต้องไม่ทิ่มหนังศีรษะหรือแหวนมากจนเกินไป
– การเดินปัตตาเลี่ยนไม่เร็วหรือช้าเกินไป
– การเดินปัตตาเลี่ยนไม่ให้ดันหุ่น ให้เดินแผ่วๆบนหัวหุ่นเท่านั้น
1.2 การตัดผมขาว ให้เดินปัตตาเลี่ยนตัดผมขาวหลังใบหูด้านล่าง
ขึ้นไปบรรจบกับผมที่ตัดขึ้นมาจากจอนหู
1.3 การตัดผมนวลกลมกลืนเมื่อสุดผมขาวให้เดินปัตตาเลี่ยนตัดผมรองหวีเป็นแนวเฉียง 45 องศากับแนวระดับผมนวลกลมกลืนและให้เชื่อมต่อกัน
2. การตัดผมด้านหลัง
2.1 การตัดผมขาวให้เดินปัตตาเลี่ยนตัดผมขาวจากท้ายทอยแนบชิดศรีษะขึ้นไป
2.2 การตัดผมนวลกลมกลืนเมื่อสุดผมขาวให้เผยปัตตาเลี่ยนตัดผมบนหวีกับแนวเฉียง 45 องศาสร้างนวลกลมกลืนเชื่อมต่อกัน
3. การตัดผมบนศีรษะ
3.1 การตัดผมบนศีรษะด้านหลังให้วางหวีแนบกับกะโหลกศีรษะ เดินปัตตาเลี่ยนตัดผมด้านหลังตามความในแนวตรงหรือตัดผมข้างหน้าหวี จนกว่าผมจะเข้าหวีไม่เต็มหน้าหวี
3.2 การตัดผมบนศีรษะด้านหน้าให้วางหวีแนบกะโหลกศีรษะด้านหน้าหวีตัดผมครั้งละ 1 หน้าหวีเดินปัตตาเลี่ยนตัดผมบนศีรษะด้านหน้า

สนใจเรียนตัดแต่งผมชาย สถาบันสอนตัดผมชาย 
ติดต่อ โทรศัพท์ 080-445-6090